प्रभु तो बिनु को रखवारा

धरनीदास

प्रभु तो बिनु को रखवारा

धरनीदास

और अधिकधरनीदास

  प्रभु तो बिनु को रखवारा॥

  हौं अति दीन अधीन अकर्मी, बाउर बैल बेचारा।

  तू दयाल चारो जुग निस्चल, कोटिन्ह अधम उधारा॥

  अबके अजस अवर नहिं लागै, सरबस तोहिं बड़ाई।

  कुल मरजाद लोक लज्जा तजि, गह्यो चरन सरनाई॥

  मैं तन मन धन तो पर वार्यो, मूरख जानत ख्याला।

  ब्याउर बेदन बाँझ बूझै, बिनु दागे नहिं छाला॥

  तुलसी भूषन भेष बनायो, स्त्रवन सुन्यो मरजादा।

  धरनी चरन सरन सच पायो, छुटिहै बाद बिबादा॥

  स्रोत :
  • पुस्तक : धरनीदासजी की बानी (पृष्ठ 29)
  • रचनाकार : धरनीदास
  • प्रकाशन : बेलवेडियर प्रेस
  • संस्करण : 1931

  संबंधित विषय :

  Additional information available

  Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

  OKAY

  About this sher

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.

  Close

  rare Unpublished content

  This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.

  OKAY